Ogólne warunki przewozu

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych warunków przewozu znajdziecie tutaj.

W przypadku braku satysfakcji, pasażer ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji do Działu Reklamacji SkyTaxi:
Dział Reklamacji SkyTaxi
Skarzyńskiego 36
54 – 530 Wrocław
Polska
lub do Krajowego Rządowego Organu Pojednawczego:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Polska