Dokumenty i certyfikaty

W tym miejscu znajdują się dokumenty wydane przez odpowiednie władze, upoważniające SkyTaxi do prowadzenia działalności lotniczej i realizacji komercyjnych przewozów lotniczych.

CERTYFIKAT PRZEWOŹNKA LOTNICZEGO

CERTYFIKAT PART-MG

CERTYFIKAT PART-145