Przewóz bagażu

Poniższe wskazówki zostały przygotowane w oparciu o informacje publikowane na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl

Bagaż kabinowy
Bagaż kabinowy to ten, który mogą Państwo wnieść ze sobą na pokład samolotu. Podczas podróży naszymi samolotami prosimy o ograniczenie bagazu kabinowego do 3kg. Zalecamy Państwu przewóz w bagażu kabinowym sprzętu elektronicznego, fotograficznego oraz cennych przedmiotów.

Bagaż rejestrowany
Bagaż rejestrowany to ten, który przekażą Państwo do przewozu w luku bagażowym samolotu. Standardowa waga bagażu rejestrowanego przyjmowana w SkyTaxi to 11kg. Zarówno waga jak i ilość bagażu mogą byc różne w zależności od ustaleń dotyczących konkretnego lotu.

Bagaż nietypowy
Umożliwiamy rónież – po uprzednim uzgodnieniu – przewóz bagażu ponadwymiarowego bądź bagażu nietypowego takiego jak sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, materiały łatwo tłukące się etc.

Kilka ogólnych uwag odnośnie zasad przewozu przedmiotów w transporcie lotniczym.

Płyny, żele i aerozole
Pasażerom zezwala się na przenoszenie płynów, żeli i aerozoli przez Punkt Kontroli Bezpieczeństwa z założeniem, że są one umieszczone w pojemnikach o objętości 100 ml/100 g lub mniejszych i wszystkie pojemniki mieszczą się w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objętości nie przekraczającej jednego litra. Przybliżone wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm. Jeden pasażer może przenieść jedną torebkę.
Dozwolone jest wnoszenie na pokład samolotów jedzenia dla niemowląt w tym min.: mleka w proszku, mleka płynnego, wody i soków owocowych w ilościach przeznaczonych do spożycia w trakcie podróży.
Uwaga: jeżeli pojemnik nie posiada fabrycznego oznaczenia pojemności, może być potraktowany jako przekraczający 100ml i nie dopuszczony do wniesienia na pokład statku powietrznego.

Leki
Leki w płynie możliwe są do transportu w bagażu kabinowym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera podczas podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Ponadto nie muszą być umieszczane w plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa osobiście powiadamia funkcjonariuszy o ww. lekarstwach nie czekając na efekt kontroli.
W celu przyspieszenia procesu kontroli pasażerowie powinni przekazywać wszelkie płyny, żele i aerozole z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, np. umieszczając je w osobnym pojemniku podczas zbliżania się do urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagaży. Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków (np. zaświadczenie od lekarza).

Żywność
Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce.
Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego.
Jeżeli podróżują Państwo do innego kraju, przed wyjazdem polecamy sprawdzić u linii lotniczych obowiązujące uregulowania w tym zakresie, jako że mogą w danych krajach istnieć inne ograniczenia, co może być istotne przy planowaniu podróży powrotnej.

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia
Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery) oraz odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagażu. W związku z tym, zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa prosimy o wyjęcie wszelkiej elektroniki z bagażu kabinowego i przekazanie jej oddzielnie do kontroli. Identycznie prosimy postąpić w przypadku posiadania na sobie odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcza)

Papierosy elektroniczne
Papierosy elektroniczne można przewozić jedynie w bagażu podręcznym (kabinowym).

Transport urządzeń elektronicznych:
Posiadacze urządzeń elektronicznych (np. komputerów, aparatów fotograficznych, kamer wideo, telefonów komórkowych, baterii oraz innych urządzeń technicznych i ich akcesoriów są zobowiązani:
- nie transportować ich w bagażu rejestrowanym,
- natychmiast poinformować personel pokładowy, jeśli urządzenie/baterie jest uszkodzone, gorące, wydobywa się z niego dym,  w przypadku jego zagubienia lub jeśli wpadnie ono między fotele lub w siedzenia.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przewożenia uszkodzonych, wadliwych  lub wycofanych z użytku urządzeń lub baterii.

Odnośniki do strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ogólne informacje o przewozie bagażu

Zasady przewozu płynów w bagażu podręcznym

Materiały niebezpieczne

Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym