Pasażerowie niepełnosprawni

Pasażerowie niepełnosprawni

Ważne informacje dotyczące przewozu lotniczego Pasażerów niepełnosprawnych oraz Pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową

W celu zapewnienia jak najlepszej pomocy, Pasażerowie są zobligowani podczas dokonywania rezerwacji poprzez Biuro Obsługi Klienta i najpóźniej 48h przed wylotem, poinformować Przewoźnika o niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej.

Pasażerom niepełnosprawnym, Przewoźnik zapewnia potrzebną asystę na lotniskach, która ułatwi Pasażerowi:

  • poruszanie się na lotnisku
  • odprawę biletowo-bagażową
  • wejście do samolotu oraz wyjście

Zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1107/2006, za wyżej wymienioną asystę jest odpowiedzialny Zarządzający Portem lotniczym.

Do limitu bagażu nie jest wliczany wózek inwalidzki (składany). Na większości lotniskach Pasażer przekazuje wózek personelowi lotniska przed samym wejściem do samolotu w celu umieszczenia go w luku bagażowym. Jednocześnie personel dostarczy go Pasażerowi z powrotem przy wyjściu z samolotu.

Pasażerowie niepełnosprawni oraz z ograniczoną sprawnością ruchową mają pierwszeństwo wejścia na pokład.

Aby podczas podróży lotniczej zapewnić Pasażerom maksymalny komfort, samoloty przewoźnika są wyposażone w fotele z podnoszącymi podłokietnikami.

Przewoźnik nie wymaga przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, z wyjątkiem:

  • kobiet w ciąży powyżej 22 miesiąca ciąży
  • pasażerów, którzy w ostatnim czasie przeszli operacje
  • pasażerów ze złamaną częścią ciała

Pasażerowie z ograniczona zdolnością wzrokowa, ograniczoną zdolnością mowy i słuchu

Przewoźnik zapewnia Pasażerom asystę podczas:

  • odprawy biletowo-bagażowej
  • wejścia do samolotu oraz wyjścia
  • odebrania bagażu

Na pokładzie samolotu Pasażerowie są pod stałą opieką personelu.

Psy będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących są przewożone na pokładzie bezpłatnie pod warunkiem ze są zaopatrzone w smycz, kaganiec oraz posiadają potwierdzenie o tresurze.

W celach organizacyjnych, wszystkie zgłoszenia potrzeby asysty należy dokonywać telefonicznie pod numerem +48 71 349 0440 nie później niż 48 godzin przed wylotem.