Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu znajdują się tutaj.

W przypadku braku satysfakcji, pasażer ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji do Działu Reklamacji SkyTaxi:
Dział Reklamacji SkyTaxi, bud. D
Zarembowicza 40, LDT CARGO
54 – 530 Wrocław
Polska

lub do Krajowego Rządowego Organu Pojednawczego:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Polska